Velkommen til InformationWarfare.dk

Hjemmesiden er et con amore-projekt, der drives i fritiden, så selv om ambitionerne er store, er tiden til rådighed beskeden. Studerende, der ønsker interview i forbindelse med opgaver, bedes henvende sig via min arbejdsmail (se Kontakt).