Velkommen til InformationWarfare.dk

Hjemmesiden er et con amore-projekt, der drives i fritiden, så selv om ambitionerne er store, er tiden til rådighed beskeden. Siden er derfor under (langsom!) opbygning, men begynder dog at have noget indhold til forhåbentlig nytte for læseren. Studerende, der ønsker interview i forbindelse med opgaver, bedes henvende sig via min arbejdsmail (se Kontakt).