SCAME – huskeord til den hurtige analyse

Huskeordet SCAME er et redskab til analyse af påvirkningsprodukter, som bruges inden for psykologiske operationer. SCAME er en amerikansk model til brug for analyse af modstanderens propaganda.[1]

SCAME er ikke kun en nyttig skabelon, hvis man arbejder med psykologiske operationer og skal levere en analyse. Den kan også anvendes, hvis man pludseligt og inden for kort tid skal forholde sig til et produkt. Her tilbyder huskeordet en struktur, som sikrer, at man kommer igennem kerneelementerne. Modellen ser ud som følger:

Modellen kan selvfølgelig ligesom andre modeller udfoldes og raffineres, alt efter situationen, men den er bygget op om fem elementer:

Kilde, indhold, modtagere, medie og effekt. Inden for hvert punkt er der en række underspørgsmål, som skal besvares (som ses til højre). Flere kan tilføjes, hvis det er relevant.

På baggrund af SCAME-analysen kan der udarbejdes en samlet vurdering af produktet og anbefaling til reaktion på det (’So What?’).

[1] FM 3-05.301: Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures (APR 2005).