Former for påvirkning

Man kan påvirke mennesker (og systemer) på mange måder; fysisk, ved intimidering, sanktionering, ved økonomisk pression eller belønning – eller kognitivt. I det følgende er det den ’kognitive påvirkning’, der er i fokus.

Her fokuseres på fire typer:

Der kan være overlap mellem dem, men hvert element indeholde nogle karakteristika, som gør det hensigtsmæssigt at behandle selvstændigt.