Hjemmefronten – Forsvarets nationale operationer frem mod 2035

Bogen ‘Hjemmefronten – Forsvarets nationale opgaver frem mod 2035’ udkommer fra Djøf Forlag i løbet af juli 2024. Emnerne er blandt andet ændrede rammevilkår for dansk alliancepolitik, militære beredskabsplaner og omstillingen af dansk forsvar, småstaten Danmarks militære vilkår i nærområdet, samfundssikkerhed, værnsnationsstøtte (host nation support), hybride trusler og maritim infrastruktur samt luftforsvar og afskrækkelse.

Der er også et kapitel om strategisk kommunikation i nationale operationer skrevet af Jeanette Serritzlev.

Antologien er redigeret af Esben Salling Larsen og Rasmus Dahlberg.