Hybride trusler – en definition

Der er selvsagt mange definitioner af hybride trusler. En af dem er at finde i Hærens Feltreglement I (2016) og lyder:

”En (…) samtidig kombination af trusler fra konventionelle og irregulære midler, terrorisme og/eller kriminalitet, som hele tiden evner at tilpasse sig i tid og rum, og tilmed kan optræde i såvel det fysiske som det kognitive domæne, gør, at den samlede trussel kan karakteriseres som værende hybrid.”

Foto: Pixabay.