Information vs. hybrid

Hybride trusler defineres i Hærens Feltreglement I (2016) på følgende måde:

En (…) samtidig kombination af trusler fra konventionelle og irregulære midler, terrorisme og/eller kriminalitet, som hele tiden evner at tilpasse sig i tid og rum, og tilmed kan optræde i såvel det fysiske som det kognitive domæne, gør, at den samlede trussel kan karakteriseres som værende hybrid.

Oftest når ‘hybride trusler’ og ‘hybridkrig’ diskuteres, er det i betydning påvirkningsaktiviteter og cybertrusler. Begreberne deler således en delmængde, men er ikke synonymer.

Information Warfare ses her i rammen af Political Warfare (se her). Hybride trusler kan i form af de konkrete aktiviteter ligeledes ses inden for denne ramme, men kun som en delmængde.