Begreber i informationskrigen

Desinformation & misinformation
Desinformation og misinformation anvendes ofte i flæng, men dækker over forskellige elementer.

  • Desinformation er spredning af helt eller delvist falsk information, som afsenderen spreder med henblik på at opnå en bestemt effekt. Afsender er klar over, at informationen er falsk.
  • Misinformation er spredning af forkert information, som afsenderen selv tror på er korrekt. Afsender er ikke klar over, at informationen er falsk).

‘Falsk flag/false flag’
Falsk flag/false flag henviser til en operation, som man udfører under dække af at være en anden. Udtrykket kommer fra søkrigshistorien, når et skib rent bogstaveligt sejlede under et falsk flag for at kunne nærme sig et andet.

At vi taler så meget om det ny, skyldes, at repræsentanter fra Det Hvide Hus har meddelt, at efterretninger har indikeret, at Rusland ville iværksætte en falsk flag-operation med henblik på at skabe rygdækning for at gå militært ind i Ukraine.

Informationskrig/Information Warfare
Information Warfare kan defineres på følgende måde (Jeanette Serritzlev):

Information Warfare er en samlebetegnelse for en tilgang til og brugen af indflydelsesmidler, der anvendes med det formål at ændre eller fastholde en målgruppes evne, vilje, perception og adfærd. Information Warfare omfatter også angreb på eller beskyttelse af data og systemer. Midlerne kan være fysiske, elektroniske eller kognitive.

Maskirovka – russisk vildledning
Maskirovka bliver tit oversat til ’vildledning’, ’sløring’ eller ’kamuflage’, men som koncept dækker det bredere. Det er konkrete teknikker, men også en forståelsesramme. 1:1-oversættelsen er fristende, men resultatet bliver mangelfuldt – ikke kun på dansk.

Meget af litteraturen om maskirovka beskæftiger sig primært med skjul og sløring på kamppladsen. Det er naturligt, eftersom det er den oprindelige betydning. Sløring i terrænet kan f.eks. være placering af oppusteligt materiel, eller det kan være anvendelse af lys eller lyd, så modstanderen får et forkert efterretningsbillede. Det er én type af vildledning. Men maskirovka gennemføres fra taktisk til det strategiske niveau, og principperne om vildledning gælder også i det kognitive domæne. I det nedenstående beskrives en række principper og kategorier, men selve kernen i maskirovka er større end selve principperne. Maskirovka – udført korrekt og rettidigt – kan øge det politiske eller militære manøvrerum.

De fire principper er:

  • Aktivitet: Maskirovka skal være vedholdende for at give modstanderen en forkert vurdering af situationen.
  • Plausibelt: Maskirovka skal være plausibelt. Modstanderen skal tro på, at det, han ser, er eller kan være sandt.
  • Varieret: Maskirovka skal bruge forskellige tilgange. Gentagne mønstre skal undgås.
  • Kontinuerligt: Maskirovka finder sted i både krig og fred og som en del af alle planer og alle faser af en operation.