Informationskrig i rammen af Political Warfare

Information Warfare ses her som udtryk for en aktørs anvendelse af information som magtinstrument på en måde, der ligner det, som ligger i begrebet Political Warfare.

Political Warfare er defineret af den amerikanske diplomat George Kennan i 1948. Da Kennan beskrev Political Warfare i 1948, var det kort efter 2. verdenskrig, hvor krigslysten var lille, mens stormagternes interesse i spillet om magtbalancen var intakt. Derfor beskriver Kennan, hvordan stater kan anvende den samlede portefølje af magtinstrumenter, inkl. det militære, men under tærsklen til krig. Kennan italesætter også, at Vesten har været hæmmet af en forståelse af konfliktspektrummet som bestående af enten fred eller krig, som ikke blev delt af den primære modstander i form af Sovjetunionen’. Kennan definerede selv Political Warfare således:

[T]he employment of all the means at a nation’s command, short of war, to achieve its national objectives. Such operations are both overt and covert. They range from such overt actions as political alliances, economic measures (as ERP—the Marshall Plan), and “white” propaganda to such covert operations as clandestine support of “friendly” foreign elements, “black” psychological warfare and even encouragement of underground resistance in hostile states.