Ny e-bog: Påvirkning i rammen af Information Warfare

Denne nye e-bog er udarbejdet til brug for undervisningen på FLEX-modulet Information as an Instrument of Power på Forsvarsakademiet og som støtte til den studerende i analysearbejdet. Forhåbentlig kan bogen også være til bredere gavn for andre med interesse i Information Warfare.

Formålet er at skabe grundlag for forståelse af påvirkning i rammen af Information Warfare samt give en introduktion til kommunikationsmodeller og tekstanalyse til brug for analyse af påvirkningsprodukter.

I første del handler det om at sætte rammen; at forstå påvirkning og Information Warfare som begreb. Forskellige arter af påvirkning gennemgås; såsom fake news, desinformation og konspirationsteorier.

I anden del beskrives nogle klassiske kommunikationsmodeller. Modellerne er udvalgt med henblik på analyse af intenderet kommunikation fra én aktør til et (masse)publikum. Formålet er således ikke at se på former for direkte kommunikation mellem to eller flere personer eller andre kommunikationsformer.

I sidste del gives et bud på en struktur, der kan anvendes til brug for tekst- og situationsanalyse, for det er nødvendigt med et skelet til ordentlig analyse. Formålet er ikke at opstille en skoleløsning, men at tilbyde nogle måder at tilgå analyse af et værk på; uagtet om det måtte være en tekst, en film eller en hel kampagne.

Jeaanette Serritzlev er militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet med speciale i Information Warfare, informationsoperationer, psykologiske operationer og strategisk kommunikation.