Informationskrig i moderne krigsførelse: Artikel i Hjemmeværnsmagasinet

Jeanette Serritzlev har skrevet en artikel om betydningen af informationskrig i moderne krigsførelse til Hjemmeværnsmagasinet.

“Moderne krig føres ikke kun på den fysiske kampplads. Moderne krig føres via alle magtinstrumenter, som vi også har set det i forbindelse med krigen i Ukraine. Krigen føres også via information og propaganda, via økonomiske sanktioner og diplomatiske forhandlinger. Informationskrig er ikke separat fra den konventionelle krig; den er en integreret del.”

Læs hele artiklen i Hjemmeværnsmagasinet 02/2022 her.