“Han er ikke på øvelse”

”Han er ikke på øvelse” er overskriften på en kampagne lanceret af det ukrainske forsvar. Kampagnen viser klip af russiske soldater, der oplyser, at de nu er tilbageholdt af det ukrainske forsvar. Nogle af dem ringer hjem; andre taler til kameraet. Samstemmende for dem er, at de giver udtryk for, at de troede, at de skulle på øvelse. Men nu er de i krig på fremmed grund.

Det er den historie, som også blev kendt for mange, da den ukrainske FN-ambassadør læste en sms-korrespondance op i FN tidligere på ugen. ”Er du stadig på træningsøvelse?” spørger moderen. Sønnen svarer, at han er i Ukraine, og at der er krig. Kort efter bliver han angiveligt dræbt.

”Kan vi regne med, at det ikke bare er propaganda?” bliver jeg spurgt i disse dage. Altså kan vi regne med de bl.a. videoer, der bliver vist fra ukrainsk side. Jeg har selvfølgelig ikke grundlag end alle andre for at sige, om sms-korrespondancen er sand. Og man skal selvfølgelig bevare sin kritiske sans. Begge sider har budskaber, de ønsker at fremme. Men når det er sagt, er min vurdering, at billedet holder.

Hvis vi ser på sms-korrespondancen, som ambassadøren læser op i FN, tror jeg simpelthen ikke på, at man fra ukrainsk side ville risikere at miste troværdighed ved at blive fanget i en løgn. Slet ikke når der ikke er grund til det. For det er nemlig de samme historier, vi hører igen og igen i de mange andre videoer af russiske soldater, der er taget til fange. At de troede, at de skulle på øvelse. At de ikke vidste, at de skulle i krig. Videoerne er frigivet af det ukrainske forsvar og kan bl.a. ses på Facebook.

Selvfølgelig vil en russisk soldat, der bliver taget til fange af ukrainsk militær, formentlig hellere sige, at han ikke vidste, at han skulle i krig, frem for at sige, at han meldte sig i iver efter at komme i kamp i Ukraine. Så det er selvfølgelig ikke ‘neutral information’ – og det er omstændighederne for den heller ikke. Der er bare mange ting, der peger i retning af, at det formentlig er sandt. At han ikke vidste, at det var det, han skulle; i krig.

Det er også de samme meldinger, som britiske og amerikanske efterretningstjenester fortæller til medierne af intern kommunikation mellem russiske soldater. Og det er den samme historie, som vi hører fra den russiske komité for soldatermødre, en interesseorganisation, som har en ikke ubetydelig stemme i Rusland. Når det ukrainske forsvar lancerer en kampagne under overskriften ”Han er ikke på øvelse”, synes det at være, fordi det er det, mange pårørende derhjemme har fået at vide.

Videoerne er russiske soldater i kampagnen ‘Han er ikke på øvelse’ står i øvrigt ikke alene. Ukrainsk forsvar har lanceret en hjemmeside og en Telegram-kanal, hvor russiske pårørende soldater kan søge efter deres soldat. Ligeledes har det ukrainske forsvar åbnet en hotline, som pårørende kan ringe til for at eftersøge deres kære. Er der en propagandistisk værdi i det fra ukrainsk side med henblik på at påvirke kampmoralen hos soldaterne og stemningen hos de pårørende i Rusland? Selvfølgelig er der det. Men man imødekommer også et reelt informationsbehov hos russiske pårørende til soldater – for de får ikke oplysningerne fra de russiske myndigheder.

Om dette indlæg
Foto er fra den ukrainske generalstabs Facebook-side: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

The Guardian har lavet et interview med den russiske komité for soldatermødre her (02. marts 2022): https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/russian-soldiers-mothers-committee-ukraine

Berlingske Tidende skriver om samme med mange henvisninger til øvrige kilder (02. marts 2022): https://www.berlingske.dk/globalt/russiske-soldater-graeder-og-bander-i-telefonen-aflytninger-afsloerer-en