Artikel i RESERVEN: Meme Warfare – med billeder som våben

Informationssiden af krigen i Ukraine har fyldt meget siden den russiske invasion. En del af den handler om brugen af billeder og tegninger. Man taler ligefrem om ’meme warfare’. Altså anvendelse af billeder og tegninger som en del af informationskrigen. Men hvad er det, memes kan, som gør det til et våben?

Af Jeanette Serritzlev

Propagandaplakater, flyveblade, bataljemalerier. Billeder og illustrationer er ikke nyt i krig. Men memes, altså typisk satiriske billeder tilsat en kort tekst, er i den grad trådt ind på den digitale scene og blevet et våben i informationskrigen. Memes er selvfølgelig langtfra det eneste kommunikationsmiddel, der anvendes, og ’meme warfare’ var også et begreb før den russiske invasion af Ukraine. Men anvendelsen har været meget fremtrædende i denne krig.

Memes bruges og distribueres af almindelige brugere, men særligt Ukraine har formået at finde meme-formen. På platformen X (tidl. Twitter) har profilen Ukranian Memes Forces omkring 380.000 følgere og distribuerer dagligt memes, som ofte relaterer sig til konkrete hændelser. Profilen blev lanceret i forbindelse med krigsudbruddet. Allerede før krigsudbruddet havde Ukraine eksperimenteret med memes som udtryksform via profilen Ukraine, der er etableret i 2016, og som har mere end 2.000.000 følgere. Også Ukraines forsvars profil, Defence of Ukraine, bruger indimellem memes i opslag.

Et kvantitativt studie vurderer, at meme-kampagnerne sandsynligvis er mere organiske og brugerdrevne end styret af officielle ukrainske kanaler.[1] Studiet ser også på tid og udvikling i krigens gang og vurderer, at memes synes at spille en understøttende rolle designet til at forstærke taktiske effekter på slagmarken ved at maksimere kommunikationseffekten.

Memes er på ingen måde et vidundermiddel, men det er et stærkt støtteredskab, som kan anvendes, og som både kan sende et budskab og give den nødvendige forløsende latter, som er nødvendig for at kunne holde krigens rædsler ud. Det gælder både for dem, der lever i krigen som dem, der følger den. Et initiativ som NAFO, der består af frivillige, som afmonterer russisk propaganda online, benytter sig i høj grad også af memes. Men har det en effekt? Man kan hævde, at når det russiske forsvarsministerium officielt er nødt til at forholde sig til denne internethær af shiba inu-hunde, indikerer det, at NAFO rent faktisk formår at skabe en for Rusland ugunstig effekt i informationsrummet.

Memes kan både være generelle og specifikke, forstået på den måde, at de kan handle om generelle træk eller fordomme – eller forholde sig til specifikke handlinger, eksempelvis om donationer af kampvogne eller russiske soldaters nu velkendte tendens til at stjæle f.eks. vaskemaskiner fra civile ukrainere. Memes kan også anvendes som ’afledningsmanøvre’, når både ukrainere og internationale støtter trænger til noget andet end rædselsbilleder og beretninger fra krigen.

I en dansk militær kontekst kan det virke underligt at tænke i brug af satirebilleder. Men den moderne kampplads foregår også på internettet, og dér er memes en del af det internationale sprog, som både anvendes af allierede og modstandere. Og det er ikke for sjov. Memes er rigtigt nok i bund og grund sjove billeder, men som redskab i informationskrig handler det om meget mere. Memes kan berolige os, ophidse os, bekræfte os eller forløse os. Det gode meme kan være sjovt, ondt eller groft. Men når det virker, er det en byggeklods til at danne vores opfattelse af virkeligheden. Derfor bør vi også forholde os til det, både som et redskab, vi kan anvende, og som noget, vi skal håndtere.

[FAKTABOKS]

Den Store Danske beskriver et meme således: ”Et meme er et billede, et videoklip, hyperlink eller lignende ledsaget af en kort tekst, som optræder på internettet. Det er en hyppig kommunikationsform på de sociale medier, hvor brugere konstruerer, kopierer, poster og deler memes til at beskrive fænomener eller hændelser på opfindsomme måder. Memes fungerer som små digitale satireindslag, der sætter tingene på spidsen og bruges ofte til at udtrykke et politisk budskab med en skarp kant.” (https://denstoredanske.lex.dk/meme).


[1] https://www.brookings.edu/articles/lessons-from-the-meme-war-in-ukraine/

Link til dette nummer af HPRD’s magasin RESERVEN: