Indlæg på hybridseminar

Hjemmeværnskommandoens Samtænkningssektion afholdt 29. april for alle Hjemmeværnets myndigheder om hybride trusler, hvor Jeanette Serritzlev holdt et indlæg om påvirkning og desinformation.